Werkwijze

Contact

U kan telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. De hulpvraag wordt besproken en er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Kennismakingsgesprek (intake)

In dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt die u als ouders, en het kind zelf, ervaart. Schoolboeken, het opvolgboekje van Kind&Gezin en eventuele verslagen van voorgaande onderzoeken (bv. CLB, COS…), alsook video’s, mogen meegebracht worden om de moeilijkheden te kunnen verduidelijken. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek gaat de kinesitherapeut op zoek naar de moeilijkheden en sterke punten van het kind, vertrekkende vanuit de hulpvraag. Het onderzoek bestaat uit observaties en gestandaardiseerde testen afhankelijk van de hulpvraag. Het onderzoek kan opgesplitst worden, afhankelijk van de duur en de testen die worden afgenomen.

Advies en therapie

De therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en de resultaten van het onderzoek. Dit is dus voor elk kind verschillend. Er wordt met de ouders besproken hoe de therapie zal ingevuld worden.

Eindevaluatie

Na de therapie wordt een evaluatie gemaakt van de voortgang en wordt een eindverslag geschreven. Dit eindverslag wordt opgestuurd naar de voorschrijvend arts.