Doelgroepen

Wij bieden psychologische begeleiding voor kinderen aan de hand van individuele therapie. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij ons terecht voor gedragstherapeutische behandeling.

Voor de kinder- en jongerenwerking (4 -18 jaar) is er ook een psychodiagnostisch onderzoek mogelijk. Via een psychodiagnostisch onderzoek kan er op systematische wijze een oordeelsvorming gedaan worden over het functioneren van uw kind, met als doel de psychische problemen te onderkennen (wat is er aan de hand?) en te verklaren (waarom?). Dit gebeurt vooral met het oog op de eventuele toekomstige behandeling (welke acties kunnen ondernomen worden?).

Wij behandelen volgende problematieken: emotionele problemen (depressie, negatief zelfbeeld, sombere gevoelens, angst, faalangst), gedragsproblemen, sociale problemen (sociale vaardigheden, assertiviteit), slaapproblemen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme,...).

U kan zelf vrijblijvend een afspraak maken of u kan doorverwezen worden op vraag van school, huisarts, logopedist, diëtist, kinesist, … Samenwerken met deze diensten is vaak nodig om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.