Ine Bruckers

Logopediste

Ik studeerde in 2017 af als bachelor in de logopedie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Gedurende mijn stages heb ik ervaring kunnen opdoen met taal-, articulatie- en leerproblemen bij kinderen en jongeren in drie zelfstandige praktijken en een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Verder heb ik ervaring met de behandeling van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en van kinderen met ernstige meervoudige stoornissen. Direct na mijn opleiding heb ik de kans gekregen om als zelfstandige logopediste te werken bij Paramedische Praktijk Genk. Ik behandel voornamelijk kinderen en jongeren met taal-, articulatie- en leerproblemen en volwassenen met neurologische stoornissen.

 

Om steeds bij te leren en op de hoogte te blijven van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie zal ik regelmatig bijscholingen en cursussen volgen. Bovendien ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL).

 

Gevolgde bijscholingen:

  • Rekentrappers 1, 2 en 3 (2017)
  • Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect (2018)
  • Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden speels en effectief stimuleren in de logopedische therapie (2019)
  • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (2019)
  • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (2019)
  • Fonologische therapie volgens Hodson & Paden (2019)
  • Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces (2020)