Werkwijze Psychomotoriek

Psychomotoriek voor kinderen

U kan telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. De hulpvraag wordt besproken en er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Kennismakingsgesprek (intake)

In dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt die u als ouders, en het kind zelf, ervaart. Schoolboeken, eventuele verslagen van voorgaande onderzoeken of tekeningen mogen meegebracht worden om moeilijkheden te kunnen verduidelijken. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

Onderzoeksfase

Tijdens dit onderzoek gaat de therapeut op zoek naar problemen en sterke punten van het kind, vertrekkende vanuit de hulpvraag. Het onderzoek bestaat uit observaties en gestandaardiseerde testen afhankelijk van de hulpvraag. Het onderzoek kan opgesplitst worden, afhankelijk van de duur en de testen die worden afgenomen.

Advies, begeleiding en therapie

De therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en de onderzoeksfase. Dit is dus voor elk kind verschillend. Via een adviesgesprek wordt met de ouders besproken hoe de begeleiding en therapie zal ingevuld worden.

Eindevaluatie

Na de therapie wordt een evaluatie gedaan en een eindverslag geschreven.

Werkwijze Psychomotoriek