Doelgroepen

Binnen de dienst logopedie is advies, onderzoek en therapie mogelijk bij

Problemen op vlak van schriftelijke taal

 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Problemen met het begrijpend lezen
 • Achterstand op vlak van rekenen, lezen en/of spelling

Problemen op vlak van mondelinge taal

 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Dysfasie (taalstoornis)
 • Fonologische stoornissen
 • Taalproblemen ten gevolge van een meertalige opvoeding

Orthodontische problemen ten gevolge van:

 • Afwijkend mondgedrag (speen- en duimzuigen, open mondgedrag, ...)
 • Lispelen
 • Infantiel slikpatroon

Articulatiestoornissen

 • Fonetische articulatiestoornis
 • Fonologische articulatiestoornis
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Optimalisatie eigen spreekgedrag

Stoornissen ten gevolge van een neurologische oorzaak

 • Dysartrie en verbale apraxie (spraakstoornissen)
 • Afasie (taalstoornis)
 • Dementie

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Stemstoornissen

 • Stoornissen van organische aard (poliepen, noduli,...)
 • Habitueel foutief stemgebruik
Doelgroepen