Tarieven en afspraken

EERSTE CONSULTATIE

Meenemen naar de eerste consultatie:

  • Een voorschrift van de dokter voor kinesitherapie (met startdatum vóór de eerste consultatie) voor uw kind
  • De identiteitskaart van uw kind
  • Een kleefsticker van de mutualiteit van uw kind
  • Indien aanwezig: verslagen van voorgaande onderzoeken

Om het kennismakingsgesprek vlot te laten verlopen, zou ik u willen vragen vooraf aan de eerste consultatie het aanmeldingsformulier in te vullen dat via e-mail naar u zal worden verzonden na het maken van de eerste afspraak.

 

AFWEZIGHEID EN AANWEZIGHEID BIJ GEMAAKTE AFSPRAKEN

We werken per patiënt individueel: de tijd die voor u gereserveerd werd, is enkel voor u. Het is van belang tijdig te arriveren op uw afspraak. De patiënt dient 5 minuten voor aanvang therapie aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, zal de therapie beëindigd worden op het vaste uur. Uw kind wordt door u ook steeds tijdig opgehaald.

Belet? Iets anders gepland? Gemaakte afspraken dienen tijdig afgezegd te worden. Gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 u van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht zonder terugbetaling van de mutualiteit, tenzij het om een geval van overmacht gaat. Bij ziekte kan een doktersattest opgevraagd worden.

 

BETALING

Op het einde van de maand wordt steeds de factuur en het getuigschrift voor terugbetaling meegegeven. Betalingen van rekeningen dienen te gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de rekening. Betaling kan cash, via bancontact (QR-code) of via overschrijving.

Bij laattijdige betalingen behouden wij ons het recht vanaf de eerste herinnering een nalatigheidsintrest aan te rekenen van 10% van het gefactureerde bedrag per herinnering.

Financiële problemen worden gemeld bij de behandelende therapeut. Er kan op aanvraag gewerkt worden via het derdebetalerssyteem.

 

TARIEVEN

Voor therapeutische sessies maken we gebruik van de terugbetalingsmogelijkheden van uw ziekenfonds. Hieraan zijn enkele administratieve voorwaarden verbonden:

De ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de voorschriften en dit wettelijk voor aanvang van de therapie. Indien het voorschrift van de arts niet in ons bezit is, kan de therapie en de terugbetalingsmogelijkheid niet starten. U kan enkel een getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen voor de sessies waarvoor tijdig het juiste voorschrift aan ons is bezorgd.
Mara Claessens is volledig toegetreden tot de conventie. Het gangbare tarief voor therapieën die vallen onder de gezondheidszorg is het officiële tarief opgelegd door het RIZIV en de nomenclatuur van de betrokken discipline. U krijgt hiervan dan een getuigschrift waarmee u bij uw ziekenfonds op terugbetaling van een deel van dit honorarium kan rekenen.

In de volgende gevallen kan de patiënt een hoger bedrag ten laste moeten nemen voor zijn kinesitherapiezitting dan dit vast remgeld:

Bij een huisbezoek, waar de toeslag voor de verplaatsingskosten wordt aangerekend, verhoogt dit vast remgeld met het bedrag, ten laste van de patiënt, voor die toeslag;
De zittingen zijn ‘overschrijdingscodes’.

Tarieven en afspraken