Doelgroepen

Je kan bij mij terecht voor psychomotorische en neuromotorische therapie gericht op kinderen en jongeren. Wat houden deze zaken in?

Psychomotorische therapie omvat het stimuleren en ondersteunen van de motorische ontwikkeling, waaronder het behandelen van fijn- en grofmotorische problemen, moeilijkheden met schrijven, lateralisatie, oog-handcoördinatie, bimanuele vaardigheden, lichaamsbesef, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en dergelijke. Vanaf de kleuterleeftijd kan hieraan worden gewerkt.
Kinderen en jongeren met cerebrale parese (hersenverlamming), niet-aangeboren hersenaandoeningen en spieraandoeningen kunnen worden geholpen met neuromotorische therapie.

Ook baby’s en peuters met een motorische ontwikkelingsachterstand kunnen bij mij terecht voor ontwikkelingsstimulatie.