Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit zowel het lager als het middelbaar onderwijs hebben de mogelijkheid om begeleid huiswerk te maken. Daarnaast worden leerlingen uit het middelbaar onderwijs begeleid bij het maken van planningen en het planmatig leren van hun examens. Bovendien krijgen zij wekelijks ca. 20 minuten intensieve individuele hulp bij een vak naar keuze.

 

Huiswerkbegeleiding onder verantwoordelijkheid van een remedial teacher heeft een bijzonder voordeel. Niet alleen wordt erop toegezien dat het huiswerk wordt gemaakt en geleerd, maar ook kunnen leerproblemen tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher wordt er samen met de leerling eerst gekeken waarom het leren moeilijk is. Daarna wordt er net zo lang gezocht tot er een manier gevonden is die het leren voor deze leerling vergemakkelijkt. Op huiswerkbegeleiding besteden leerlingen vooral aandacht aan de vakken waarmee zij moeite hebben maar als er tijd genoeg is kan ook aan de andere vakken aandacht worden besteed. Met elke leerling en zijn ouders worden hierover individuele afspraken gemaakt.