Doelgroep Psychomotoriek

Psychomotoriek voor kinderen

Kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. Toch gaat dit bij sommige kinderen niet vlot genoeg, waardoor stress, een laag zelfbeeld of een leerachterstand zich ontwikkelen.

Psychomotorische therapie heeft als doel de ontwikkeling van het kind in zijn geheel te herstellen of te versterken. Het vertrekt voor behandeling vooral vanuit de motoriek in al zijn aspecten, om zo ook cognitieve, sociale en emotionele aspecten te ondersteunen of beïnvloeden.

Motoriek is erg belangrijk, als je wilt tonen wat je kan. Zonder motoriek kan een kind niet laten zien wat het weet. Verbetering via motorisch spel of leervaardigheden, heeft een positieve invloed op het algemeen welzijn en mogelijkheden van het kind.

Je kan een ergotherapeut contacteren indien er problemen of bezorgdheden zijn omtrent:

 • Fijne motoriek
 • Lateralisatie (ontwikkeling voorkeurshand)
 • Oog-handcoördinatie
 • Tweehandig werken
 • Schrijfrichting
 • Pengreep
 • Handschrift
 • Vormen van letters en cijfers
 • Schrijfmotoriek
 • Lichaamsbesef
 • Ruimtelijke begrippen zoals boven, onder, links, rechts, …
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Aandacht en concentratie
 • Structuur