Bijlessen

Sommige leerlingen hebben moeite met een bepaald vak of hebben vanwege persoonlijke omstandigheden een achterstand opgelopen. Bijles is dan een prima oplossing voor dit probleem. De leerling krijgt individueel uitleg en ondersteuning.
Uiteraard is het mogelijk om voor meerdere vakken bijles te krijgen.
Het is gebleken dat de werkdruk voor 'moeilijke' vakken, dankzij bijles afneemt.
Dit kan een positief effect hebben op de andere vakken.

Er is een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds aangeboden lessen (re-teaching).