Tarieven en afspraken

Voor begeleidingen en onderzoek worden de volgende tarieven gehanteerd:

Intake/adviesgesprek (60 min.) € 65,00

Individuele begeleiding (60 min.)

€ 65,00
Intelligentieonderzoek ikv breed onderzoek (afname, verwerking en verslag € 150,00

Intelligentieonderzoek ikv logopedie (afname, verwerking en verslag)

€ 120,00

Aandachtsonderzoek (vragenlijsten, interview ouders, observatie kind, verwerking en verslag)

€ 250,00

Schoolobservatie (1,5u)

€ 70,00

Schooloverleg (60 min.)

€ 65,00


Toelichting: 

Wanneer één intake of adviesgesprek niet voldoende is, zijn vervolgafspraken noodzakelijk. Een intelligentieonderzoek op zich kost 120 euro, dit is enkel mogelijk wanneer er een briefje van de logopedist afgegeven kan worden waarop bevestigd wordt dat het intelligentieonderzoek nodig is in functie van terugbetaling logopedie. In alle andere gevallen zal een bijkomend intake- en adviesgesprek noodzakelijk zijn.

Bij het aandachtsonderzoek horen standaard een intake en adviesgesprek bijkomend plaats te vinden. Het kan nodig zijn meerdere intake of adviesgesprekken te hebben afhankelijk van de hulpvraag en resultaten op vragenlijsten. Een voorbeeld van een aanmelding voor een aandachtsproblematiek: intake (65 euro) + aandachtsonderzoek (250 euro) + schoolobservatie (70 euro) + advies (65 euro) = 450 euro.

 

Betalingen dienen aan het einde van elke sessie te gebeuren. Dit kan cash of d.m.v het scannen van een QR code.

Afspraak annuleren:

Gelieve afspraken minstens 24 uur op voorhand te annuleren via telefoon of mail. Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van een afspraak wordt deze alsnog aangerekend.

Terugbetaling:

Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen waardoor (gedeeltelijke) terugbetaling vaker mogelijk is. In sommige gevallen voorziet uw ziekenfonds in een terugbetaling. Voor meer informatie hierover en de specifieke voorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen mutualiteit.