Onderzoek

U kan bij mij terecht voor een intelligentieonderzoek of een vooronderzoek naar ontwikkelingsproblemen (zoals bijvoorbeeld autisme of aandachts- en concentratieproblemen).

Een intelligentieonderzoek wordt vaak uitgevoerdop vraag van de ouders, school, logopedist, arts, …  en heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart te brengen.

Er zijn verschillende redenen waarom een intelligentieonderzoek moet uitgevoerd worden:

als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid of een leerstoornis
als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van uw kind
als onderdeel in de diagnostiek naar ontwikkelingsproblemen
bij een RIZIV-terugbetaling voor logopedie

Een intelligentietest duurt meestal ongeveer 3 tot 3,5 uur. Hiervoor worden officiële, gestandaardiseerde tests gebruikt, zoals de WPPSI-III (2,5 tot 8 jaar), de WISC-III (6 tot 17 jaar), WNV (een niet-verbale intelligentietest voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar) of de SON-R 2.5-7 (een niet- verbale intelligentietest voor kinderen van 2.5 tot 7 jaar). Het onderzoek vindt het liefst plaats in de voormiddag of in de vroege namiddag, zodat je kind nog niet te moe is. Het verslag wordt per mail of per post opgestuurd. Er hoeft geen intakegesprek plaats te vinden, maar het is wel nodig om een verwijsbriefje van de logopedist mee te brengen. In alle andere gevallen is een intake- en adviesgesprek wel nodig.

Het vooronderzoek bestaat meestal uit een uitgebreid intakegesprek en het invullen van een aantal vragenlijsten. Indien nodig kan er een intelligentieonderzoek, TEA-Ch, Bourdon Vos, … afgenomen worden.