Typelessen

Typelessen voor kinderen

Computers spelen een grote rol in de maatschappij. Kinderen leren op steeds jongere leeftijd met een computer omgaan, en ook op school is een computer niet meer weg te denken. Kinderen leren vaak typen op school, maar niet voor elk van deze kinderen zijn deze klassikale begeleidingen voldoende. Voor kinderen met een leerachterstand, kinderen die zich niet kunnen concentreren wanneer er in groep getypt wordt of kinderen met een slecht handschrift, kan een individuele begeleiding noodzakelijk zijn voor het vlot leren typen. Ook niet elk kind is gebaat bij één en hetzelfde typeprogramma waarin de school hen begeleidt.

Typelessen worden in onze praktijk op maat gegeven van het kind. Er zijn dus verschillende mogelijkheden qua programma’s en leertechnieken. Als type-instructeur ben ik gespecialiseerd in het aanleren van typen voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of dyslexie. Afhankelijk van de problemen waarmee het kind worstelt, kan er een typeprogramma op maat (wanneer het typeprogramma op school niet voldoet aan de mogelijkheden van het kind), of een eigen typeprogramma naar keuze genomen worden (bijvoorbeeld waar ze in de school ook mee werken).

Werkwijze

Een afspraak voor typelessen kan telefonisch gemaakt worden of via e-mail. De moeilijkheden van het kind, en de wensen i.v.m. het programma worden via deze weg besproken.

De lessen gaan door in de praktijk, en dit individueel of in kleine groepjes.

Kinderen maken gebruik van een eigen laptop tijdens de lesjes, die dient meegebracht te worden.

De typelessen zijn voor kinderen vanaf 9 jaar.

Thuis moet er regelmatig geoefend worden. Het is belangrijk om dagelijks 10 à 15 minuten hieraan te besteden. 

Typelessen